Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v septembri

 12.09.2023

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 14. septembra do štvrtka 21. septembra 2023 na týchto uliciach nášho sídliska:

  1. Ovručská č. 19 (v zákrute),
  2. Krosnianska č. 49 (zo zadnej strany bloku),
  3. Krosnianska č. 61 (zo zadnej strany bloku),
  4. Krosnianska č. 75 – 77,
  5. Krosnianska č. 83 – 85 (výklenok),
  6. Krosnianska č. 91 (pri kontajneroch),
  7. Exnárova č. 4 – 6,          
  8. Exnárova č. 9 – 11 (vybetónovaná plocha).                     

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2023 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality. Lokalita rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je orientačná v závislosti od priestorových možností v čase ich uloženia.

Obsah kontajnerov je pravidelne kontrolovaný a v prípade naplnenia je kontajner vyprázdnený a znovu pristavený.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov), taktiež nie je určený pre obyvateľov okolitých obcí. V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Kontajner napĺňajte maximálne 30 centimetrov nad okraj. Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.