Ihriská

Na Furči je vybudovaných viacero detských ihrísk. Okrem toho si môžete na našom sídlisku zašportovať aj na zrekonštruovaných vnútroblokových športových ihriskách na Krosnianskej a Tokajíckej ulici, na Lidickom námestí a na basketbalovom ihrisku na Kurskej ulici. Multifunkčné ihriská s umelou trávou sa nachádzajú v areáloch týchto základných škôl – Krosnianska 4, Fábryho 44, Maurerova 21. Ďalej sú k dispozícii aj ihrisko v lesoparku, detské ihrisko a bikrosová dráha na Benadovej ulici, pričom v tejto oblasti by sa aj v budúcnosti mala rozvíjať športovo-relaxačná zóna. V parku v okrsku Dargovských hrdinov VIII v lokalite pri hlavnej ceste pod novými bytovými blokmi na Krosnianskej ulici medzi poštou a gréckokatolíckym kostolom sa nachádza fit zóna. Workoutové ihrisko na priestranstve medzi Ulicou povstania českého ľudu a Maurerovou ulicou je určené všetkým, ktorí obľubujú cvičenie s vlastnou váhou svojho tela. Okrem rôznych prekážok a cvičebného náradia by na ňom mala pribudnúť aj lezecká stena. OD roku 2020 je v užívaní zrekonštruované detské dopravné ihrisko v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou. Na konci septembra 2022 bolo dokončené a odovzdané do užívania nové workoutové ihrisko vo vnútroblokovom priestore Buzulucká, Charkovská a na jar 2023 sa uskutoční aj revitalizácia trávnatej plochy na tomto ihrisku.