Nahlasovanie výtlkov

Mesto Košice ako vlastníka a správcu komunikácií v našej mestskej časti môžete informovať o výtlkoch prostredníctvom e-mailovej adresy vytlky@kosice.sk aj s približným označením miesta alebo jeho fotografiou. 

Počas zimnej údržby je potrebné volať v prípade zimnej kalamity na nižšie uvedené čísla:      

Magistrát mesta Košice

odd. SKK /správa komunikácií Košice/: 055 641 91 77
SKK - dispečer: 055 16126, Mobil: 0903 602 383

KOSIT, a. s.: 055 727 07 81