Výsledky hlasovania 2022

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov spustil 19. decembra 2022 hlasovanie o podaných projektoch participatívneho rozpočtovania. Hlasovanie prebieha do 20. januára 2023 a konečné výsledky budú zverejnené 1. februára 2023. Do hlasovania sa môžu zapojiť jedine obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v roku 2023 zrealizuje projekty, ktoré získajú v hlasovaní najvyšší počet hlasov v zostupnom poradí, až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtovania vo výške 24-tisíc eur.

Elektronický hlasovací formulár nájdete tu: bit.ly/3FBm3Xz.


Konečné výsledky hlasovania 1. ročníka participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Hlasovanie za projekty v 1. ročníku participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je ukončené. Hlasovanie za projekty podané obyvateľmi našej Furče trvalo od 19. decembra 2022 do 20. januára 2023. Do hlasovania sa mohli zapojiť len obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, každý mal právo hlasovať iba raz. Celkový počet platných hlasov bol 1 046. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov bude na základe výsledkov hlasovania realizovať v roku 2023 tieto tri projekty:

1. REKONŠTRUKCIA SOCHY „ZVESTOVANIE“ – SOCHA PANNY MÁRIE. Socha na križovatke Ulice Sv. rodiny a Krosnianskej ulice už má výrazné povrchové defekty a zvetrania. Autori projektu navrhujú rekonštrukciu sochy na existujúcom podstavci prispôsobenú konštrukčnému riešeniu v trvanlivom materiáli vhodnom na umiestnenie sochy v exteriéri z dlhodobého hľadiska. Hodnota projektu: 7 910 eur.

2. ÚTULNÁ KNIŽNICA. Cieľom projektu je zatraktívnenie prostredia knižnice v OC Torysa pre jej najmenších návštevníkov a vytvorenie detského kútika. Výsledkom by malo byť príjemnejšie a útulnejšie prostredie, ktoré stimuluje a vedie deti ku knihám a čítaniu. Zámerom je obohatiť interiér aj o priestor, kde si budú môcť posedieť i rodičia a spoločne si čítať so svojimi deťmi. Hodnota projektu: 3 700 eur.

3. ŽIVÝ PARK PRI FONTÁNE. Park pri OC Ondava je považovaný za pomyselný stred nášho sídliska. Nachádza sa tam fontána aj pódium, ktoré sa využíva počas rôznych kultúrnych podujatí. Cieľom projektu je obnoviť a presunúť pódium bližšie k Bašťovanského ulici, vybudovať prírodné sedenie a realizovať terénne úpravy parku s doplnením infraštruktúry. Hodnota projektu: 8 000 eur.

Z celkového objemu 24-tisíc eur vyčlenených a schválených finančných prostriedkov participatívneho rozpočtovania sa tak vyčerpá celkovo 19 610 eur. „Sme radi, že sme dali obyvateľom našej mestskej časti možnosť priamo ovplyvniť život na sídlisku. Obyvatelia Furče mesiac hlasovali za projekty, ktoré prihlásili oni sami. Ktokoľvek z nášho sídliska mal možnosť prispieť vlastným návrhom projektu. Uspeli tie projekty, za ktoré sa obyvatelia najviac zmobilizovali hlasovaním. Verím, že v budúcom ročníku sa zapojí ešte vyšší počet hlasujúcich za nové zaujímavé projekty. Prvý ročník hlasovania participatívneho rozpočtovania máme za sebou a do budúcna urobíme niekoľko krokov k obsahovému doladeniu predkladaných projektov,“ vyjadril sa starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Dominik Babušík.


KONEČNÉ VÝSLEDKY HLASOVANIA (celkový počet platných hlasov 1 046)

1. REKONŠTRUKCIA SOCHY „ZVESTOVANIE“ – SOCHA PANNY MÁRIE (7 910 EUR) –  562 hlasov

2. ÚTULNÁ KNIŽNICA (3 700 EUR) – 99 hlasov 

3. ŽIVÝ PARK PRI FONTÁNE (8 000 EUR) – 79 hlasov

4. VYTVORENIE ODDYCHOVÝCH ZÓN NA ULICI NA HORE (7 900 EUR) – 78 hlasov

5. FARSKÝ DEŇ PRE VŠETKÝCH (2 000 EUR) – 77 hlasov 

6. ÚPRAVA BIKROSOVEJ DRÁHY (6 000 EUR) – 57 hlasov 

7. REVITALIZÁCIA STREETBALLOVÉHO IHRISKA NA LIDICKOM NÁMESTÍ (3 040 EUR) – 46 hlasov 

8. LAVIČKY NA LIDICKOM NÁMESTÍ, TOKAJÍCKEJ, KURSKEJ A KALINOVSKEJ ULICI (5 000 EUR) – 37 hlasov 

9. SPOZNAJME SPOLU NAŠE ZVIERATKÁ (3 255 EUR) – 9 hlasov

10. ODPADKOVÉ KOŠE K LAVIČKÁM NA ULICI MARŠALA KONEVA (300 EUR) – 2 hlasy


Priebežné výsledky hlasovania – nedeľa 15. januára 2023, celkový počet platných hlasov 909.

REKONŠTRUKCIA SOCHY „ZVESTOVANIE“ – SOCHA PANNY MÁRIE (7 910 EUR) –  495 hlasov

ÚTULNÁ KNIŽNICA (3 700 EUR) – 86 hlasov

VYTVORENIE ODDYCHOVÝCH ZÓN NA ULICI NA HORE (7 900 EUR) – 74 hlasov

ŽIVÝ PARK PRI FONTÁNE (8 000 EUR) – 71 hlasov

ÚPRAVA BIKROSOVEJ DRÁHY (6 000 EUR) – 49 hlasov

FARSKÝ DEŇ PRE VŠETKÝCH (2 000 EUR) – 49 hlasov

REVITALIZÁCIA STREETBALLOVÉHO IHRISKA NA LIDICKOM NÁMESTÍ (3 040 EUR) – 42 hlasov

LAVIČKY NA LIDICKOM NÁMESTÍ, TOKAJÍCKEJ, KURSKEJ A KALINOVSKEJ ULICI (5 000 EUR) – 32 hlasov

SPOZNAJME SPOLU NAŠE ZVIERATKÁ (3 255 EUR) – 9 hlasov

ODPADKOVÉ KOŠE K LAVIČKÁM NA ULICI MARŠALA KONEVA (300 EUR) – 2 hlasy


Priebežné výsledky hlasovania – nedeľa 8. januára 2023, celkový počet platných hlasov 609.

REKONŠTRUKCIA SOCHY „ZVESTOVANIE“ – SOCHA PANNY MÁRIE (7 910 EUR) –  394 hlasov

VYTVORENIE ODDYCHOVÝCH ZÓN NA ULICI NA HORE (7 900 EUR) – 49 hlasov

ÚPRAVA BIKROSOVEJ DRÁHY (6 000 EUR) – 36 hlasov

FARSKÝ DEŇ PRE VŠETKÝCH (2 000 EUR) – 36 hlasov

ÚTULNÁ KNIŽNICA (3 700 EUR) – 31 hlasov

REVITALIZÁCIA STREETBALLOVÉHO IHRISKA NA LIDICKOM NÁMESTÍ (3 040 EUR) – 22 hlasov

ŽIVÝ PARK PRI FONTÁNE (8 000 EUR) – 22 hlasov

LAVIČKY NA LIDICKOM NÁMESTÍ, TOKAJÍCKEJ, KURSKEJ A KALINOVSKEJ ULICI (5 000 EUR) – 14 hlasov

SPOZNAJME SPOLU NAŠE ZVIERATKÁ (3 255 EUR) – 4 hlasy

ODPADKOVÉ KOŠE K LAVIČKÁM NA ULICI MARŠALA KONEVA (300 EUR) – 1 hlas


Priebežné výsledky hlasovania – streda 28. decembra 2022, celkový počet platných hlasov 256.

REKONŠTRUKCIA SOCHY „ZVESTOVANIE" – SOCHA PANNY MÁRIE (7 910 EUR) – 160 hlasov

ÚPRAVA BIKROSOVEJ DRÁHY (6 000 EUR) – 26 hlasov

ÚTULNÁ KNIŽNICA (3 700 EUR) – 14 hlasov

REVITALIZÁCIA STREETBALLOVÉHO IHRISKA NA LIDICKOM NÁMESTÍ (3 040 EUR) – 14 hlasov

ŽIVÝ PARK PRI FONTÁNE (8 000 EUR) – 14 hlasov

LAVIČKY NA LIDICKOM NÁMESTÍ, TOKAJÍCKEJ, KURSKEJ A KALINOVSKEJ ULICI (5 000 EUR) – 10 hlasov

FARSKÝ DEŇ PRE VŠETKÝCH (2 000 EUR) – 3 hlasy

SPOZNAJME SPOLU NAŠE ZVIERATKÁ (3 255 EUR) – 1 hlas

ODPADKOVÉ KOŠE K LAVIČKÁM NA ULICI MARŠALA KONEVA (300 EUR) – 1 hlas

VYTVORENIE ODDYCHOVÝCH ZÓN NA ULICI NA HORE (7 900 EUR) – 1 hlas