Výsledky hlasovania 2023

Hlasovanie za projekty v 2. ročníku participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bolo ukončené. Hlasovanie za projekty podané obyvateľmi našej Furče trvalo od 16. novembra 2023 do 30. novembra 2023. Do hlasovania sa mohli zapojiť len obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, každý obyvateľ mal právo hlasovať iba raz. Celkový počet platných hlasov bol 461. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov bude na základe výsledkov hlasovania realizovať v roku 2024 tieto tri projekty:

1. ODDYCHOVO-ZÁBAVNÁ ZÓNA PRI ZŠ FÁBRYHO 44. Účelom vytvorenia oddychovo-zábavnej zóny je vyplniť nevyužitý priestor pri ZŠ Fábryho 44, ktorý by slúžil obyvateľom mestskej časti. Súčasťou projektu je inštalácia lavičiek, pocitového chodníka, detského dreveného ihriska, diskového kolotoča a knižnej búdky. Počet platných hlasov: 169. Hodnota projektu: 5 000 EUR.

2. REVITALIZÁCIA DOPRAVNÉHO IHRISKA PRI ZŠ ĽUDOVÍTA FULLU - MAUREROVA 21. Cieľom projektu je revitalizácia dopravného ihriska, ktoré sa nachádza pri ZŠ Ľudovíta Fullu. Areál je permanentne otvorený a prístupný verejnosti. Projekt zahŕňa opravu podkladovej plochy, obnovenie vodorovného dopravného značenia, opravu dopravných značiek na ihrisku, ich bezpečné osadenie a ukotvenie, úpravu najbližšieho okolia a lavičiek. Počet platných hlasov: 126. Hodnota projektu: 3 800 EUR.

3. LAVIČKY PRE ĽUDÍ V OBVODE Č. 1 a Č. 5 - KALINOVSKÁ, ADLEROVA, EXNÁROVA. Cieľom projektu je vytvorenie miesta na odpočinok pre starších ľudí pri ceste domov s nákupom a vytvorenie miesta na sociálny kontakt. Navrhovanými lokalitami sú ulice v obvode č. 1 a č. 5 - Kalinovská, Tokajícka, Lidické námestie, Fábryho, Exnárova, Adlerova. Počet platných hlasov: 60. Hodnota projektu: 5 000 EUR.

K výsledkom tohtoročného hlasovania participatívneho rozpočtovania sa vyjadril starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Dominik Babušík: „Máme za sebou druhý ročník participatívneho rozpočtovania, kedy sa na víťazné projekty vyčerpá suma 13 800 EUR zo schváleného celkového finančného objemu 15 000 EUR. Obyvatelia Furče hlasovali dva týždne za projekty, ktoré prihlásili oni sami. Ktorýkoľvek obyvateľ z nášho sídliska mal priestor a možnosť prispieť vlastným návrhom projektu, ktorým by skrášlil naše sídlisko. Zvíťazili práve tie projekty, za ktoré sa obyvatelia najviac zmobilizovali hlasovaním.“


Priebežné výsledky hlasovania – štvrtok 23. novembra 2023, celkový počet platných hlasov 202.

ODDYCHOVO-ZÁBAVNÁ ZÓNA PRI ZŠ FÁBRYHO 44 (5 000 EUR) – 127 hlasov

LAVIČKY PRE ĽUDÍ V OBVODE Č. 1 a Č. 5 - KALINOVSKÁ, ADLEROVA, EXNÁROVA (5 000 EUR) – 22 hlasov

LAVIČKY PRI BIKROSOVEJ DRÁHE (5 000 EUR) – 22 hlasov

REVITALIZÁCIA DOPRAVNÉHO IHRISKA PRI ZŠ ĽUDOVÍTA FULLU - MAUREROVA 21 (3 800 EUR) – 21 hlasov

VYBUDOVANIE PETANGOVEJ DRÁHY NA BENADOVEJ ULICI (5 000 EUR) – 4 hlasy

HRDINOVIA SO SRDCOM - INŠTALÁCIA EXTERNÉHO DEFIBRILÁTORA (4 900 EUR) – 3 hlasy

PROJEKT MOST PRI OC LABOREC - GRAFIT NA TÉMU MESTSKEJ ČASTI (4 900 EUR) – 3 hlasy