Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 612)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/2022 Realizácia FIT parku Buzulucká - Charkovská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
20 215.79 €
21/2022 Poskytovanie služieb v oblasti IKT Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: IVES Košice
567.60 €
20/2022 Poskytovanie stravy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Leon-Rest s.r.o.
3.60 €
19/2022 Prenájom nebytových priestorovv Odb.: Ing. Vladimír Hric
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.50 €
18/2022 Prenájom nebytových priestorov Odb.: Stanislav Palik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
15 €
17/2022 Úprava nájomného Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
1 775.80 €
16/2022 Poskytnutie tovaru Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
286.40 €
15/2022 Finančné vysporiadanie úhrad za prevádzkové náklady 25.2.2019-20.8.2021 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
51 643 €
14/2022 Prenájom nebytových priestorov Denného centra, Jegorovovo nám. 5 Odb.: Slovenský zväz telesne postihnutých
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.50 €
13/2022 Kúpa výpočtovej techniky - Notebook Lenovo IdeaPad B5400 Black Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1 €
12/2022 Realizácia stavby - Park pri gréckokatolíckom kostole Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
11/2022 Úprava splatnosti nájmu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ČSOB Leasing, a.s.
240.02 €
10/2022 Prenájom osobného vozidla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ČSOB Leasing, a.s.
240.02 €
9/2022 Predmetom zmluvy sú služby a vecné dary Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Kosit a.s.
0 €
8/2022 Ukončenie nájomného vzťahu Odb.: APOTHEKA Košice, s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0 €
7/2022 Poistná zmluva na skupinové úrazové poistenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
90.49 €
6/2022 Zabezpečenie podmienok a poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
775.04 €
5/2022 Poskytovanie stravovania dodávateľom pre objednávateľa, cieľová skupina - dôchodcovia s trvalým pobytom v MČ KE - DH Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Penzión Fontána, s. r. o.
4.90 €
4/2022 Prenájom nebytových priestorov Denného centra, Jegorovovo nám. 5 Odb.: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.50 €
3/2022 Prenájom nebytových priestorov Denného centra, Jegorovovo nám. 5 Odb.: Roman Juhár
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
2.50 €
Generované portálom Uradne.sk