Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 691)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
51/2023 Výpožička nebytových priestorov a výpočtovej techniky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
147.38 €
48/2023 Poskytnutie dotácie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Košický samosprávny kraj
2 300 €
47/2023 Úprava splátky nájmu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ČSOB Leasing, a.s.
250.58 €
46/2023 Predĺženie doby nájmu Odb.: Silvia Barsová
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0 €
45/2023 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť - menšie obecné služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
3 079.80 €
44/2023 Skupinové úrazové poistenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali Poisťovňa
203.47 €
43/2023 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Druh vozidla: Prípojné vozidlo. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
15.48 €
41/2023 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Spoločenského centra Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely realizácie detských aktivít. Odb.: Silvia Barsová
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
60 €
40/2023 Podanie umeleckého výkonu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Jana Poľová
300 €
39/2023 Poskytovanie stravovania pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: COCINA s. r. o.
6 €
38/2023 Zmena poskytnutého produktu za dodávku elektriny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
283.37 €
37/2023 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
348 400 €
36/2023 Zriadenie účtu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
35/2023 Udržať sociálny zmier medzi zmluvnými stranami Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0 €
34/2023 Odňatie zvereného hnuteľného majetku Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Mesto Košice
0 €
33/2023 Vydanie platobnej karty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0 €
32/2023 Prenájom nebytových priestorov Odb.: Stanislav Palik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
15 €
31/2023 Úprava času pri predkladaní evidencie dochádzky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
30/2023 Poskytnutie tovaru Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
232.42 €
29/2023 Poskytnutie stravovania dôchodcom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sila prírody s. r. o.
5.90 €
Generované portálom Uradne.sk