VZN

VZN v platnosti:

  • 04.07.2023 | 0.24 Mb
    o úprave organizácie miestneho referenda
  • 16.03.2023 | 0.41 Mb
    o úprave pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Návrhy VZN na pripomienkovanie:

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice: