Hlásenie porúch na verejnom osvetlení

 14.06.2019

Dopravný podnik mesta Košice zabezpečuje od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach.

Milí obyvatelia, v prípade, že viete o poruche na verejnom osvetlení, môžete ju nahlásiť na dispečing DPMK: 

24 hodín denne na telefónnom čísle: +421 55 640 73 45

cez kontaktný formulár: https://kosice.ausem.io/#/public/issues/new

e-mailom: verejneosvetlenie@dpmk.sk