Realizované výberové konania

Vedúci oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Samostatný odborný referent sociálnych vecí Samostatný odborný referent podnikateľskej činnosti Vedúci finančného oddelenia Voľba hlavného kontrolóra