Orgány NO

Riaditeľ:

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.

Členovia správnej rady:

Mgr. Marek Štefanisko
Mgr. Jana Rubická
Roland Georgiev
Mgr. Jaroslav Suleň
Mgr. Branislav Lacko

Revízor:

Ing. Marek Antoš