Kontakty

Miestny úrad Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice

Úradné hodiny : 
Pondelok: 8.00-12.00, 13.00-14.30
Utorok: 8.00-12.00, 13.00-15.00
Streda: 8.00-12.00, 13.00-16.30    13:00-16:30
Štvrtok: 8.00-12.00
Piatok: 8.00-12.00
Telefonický kontakt:
Sekretariát: 055 300 90 01
Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu: 0911 568 094
Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti: 0903 907 647

Adresy elektronickej pošty:

Starosta starosta@kosice-dh.sk
Prednosta miestneho úradu prednosta@kosice-dh.sk
Kontrolór mestskej časti kontrolor@kosice-dh.sk
Sekretariát sekretariat@kosice-dh.sk
Oddelenie organizačno-právne a správne pravne@kosice-dh.sk
Matričný úrad matrika@kosice-dh.sk
Oddelenie životného prostredia zivotne@kosice-dh.sk
Oddelenie výstavby a podnikateľskej činnosti  vystavba@kosice-dh.sk
Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu socialne@kosice-dh.sk
Finančné oddelenie financne@kosice-dh.sk
Referent informačných a publicistických vzťahov a sociálnych sietí janak@kosice-dh.sk
Informatika informatika@kosice-dh.sk
Civilná ochrana co@kosice-dh.sk
Študentský parlament mladez@kosice-dh.sk

Telefónny zoznam:

Meno a Priezvisko Telefónne číslo
Sekretariát, podateľňa Katarína Amoros 055 300 90 01
Vodič Valéria Horváthová 055 300 90 13
Prednosta miestneho úradu PhDr. Peter Derevjaník, PhD. 055 300 90 04
Kontrolór mestskej časti Ing. Mgr. Martin Farkašovský 055 300 90 05
Oddelenie organizačno-právne a správne Mgr. Jaroslav Suleň 055 300 90 21
Jana Harangová 055 300 90 22
Evidencia pobytu Mgr. Iveta Karabášová 055 300 90 24
Mzdová účtareň Ing. Lucia Takáčová 055 300 90 23
Správca siete Bc. Vasil Hlinka 055 300 90 25
Matričný úrad Mgr. Viera Szepesiová 055 300 90 15
Bc. Katarína Dziaková 055 300 90 14
Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti PhDr. Erik Stiborek 055 300 90 06
Mgr. Meryem Yildiz 055 300 90 07
Ľubomír Senčák 055 300 90 08
Ing. Ingrid Franková 055 300 90 09
Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu Mgr. Gabriela Platková 055 300 90 11
Referent sociálnych vecí Bc. Katarína Ruščáková 055 300 90 12
Referent športu a kultúry Mgr. Branislav Lacko 055 300 90 26
Referent informačných a publicistických vzťahov a sociálnych sietí Mgr. Richard Janák 055 300 90 02
Opatrovateľská služba 0911 568 094
Jegorovovo nám. 5 - Spoločenské centrum-Kultúrne stredisko 0911 568 093
Jegorovovo nám. 5 - Denné centrum Mgr. Iveta Bálint 0911 568 091
Finančné oddelenie Ing. Marek Antoš 055 300 90 16
Mgr. Monika Sciranková 055 300 90 17
Dana Šumichrastová 055 300 90 18
Pokladňa 055 300 90 19
Hospodárka Silvia Georgieva 055 300 90 20

Dôležité telefónne čísla

Zoznam dôležitých telefónnych čísel pre volanie v núdzi, ohrození, pre nahlásenie porúch elektriny, plynu, vody, verejného osvetlenia, dopravných komunikácií, odvozu komunálneho odpadu.

V núdzi

Centrálny dispečing: 112
Polícia: 158
Zdravotníctvo: 155
Hasiči: 150
Mestská polícia: 159
Mestská polícia Košice – stanica Východ: 055 671 61 26

Poruchy

Elektrina: 055 622 77 77
Plyn: 055 622 19 15
Voda: 055 642 75 07

Hlásenie porúch na verejnom osvetlení

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (DPMK) bude zabezpečovať od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach až do skončenia verejnej súťaže na koncesiu  na poskytovanie služieb verejného osvetlenia. Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení je pre občanov možné 24 hodín denne na tel. č. +421 (0) 55 640 73 45.

Odvoz komunálneho odpadu - Kosit, a. s.: 055 7 27 07 84
Čistota komunikácií - Kosit, a. s.: 055 727 07 63
Údržba komunikácií - Kosit, a. s.: 055 678 38 30
Správa mestských komunikácií: 055 16 126

Opravy výtlkov

Mesto Košice ako vlastníka a správcu komunikácií v našej mestskej časti môžete informovať o výtlkoch prostredníctvom e-mailovej adresy vytlky@kosice.sk aj s približným označením miesta alebo jeho fotografiou. 

Počas zimnej údržby je potrebné volať v prípade zimnej kalamity na nižšie uvedené čísla:      

Magistrát mesta Košice

odd. SKK /správa komunikácií Košice/: 055 641 91 77
SKK - dispečer: 055 16126, Mobil: 0903 602 383

KOSIT, a. s.: 055 727 07 81