Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Miestny úrad Mestskej časti Košice-DH,  Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice

Úradné hodiny : 
Pondelok: 8.00-12.00, 13.00-14.30
Utorok: 8.00-12.00, 13.00-14.30
Streda: 8.00-12.00, 13.00-16.30    13:00-16:30
Štvrtok:
Piatok: 8.00-12.00, 13.00-14.00
Telefonický kontakt:

Sekretariát 055 300 90 01, 055 300 90 02, 0904 520 314

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu 0911 568 094
Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti 0903 907 647
Adresy elektronickej pošty:
Starosta starosta@kosice-dh.sk
Prednosta miestneho úradu prednosta@kosice-dh.sk
Kontrolór mestskej časti kontrolor@kosice-dh.sk
Sekretariát sekretariat@kosice-dh.sk
Všeobecný mail úradu m-urad@kosice-dh.sk
Oddelenie organizačno-právne pravne@kosice-dh.sk
Matričný úrad szepesiova@kosice-dh.sk
Odd.živ.pr.,výst. a podn. čin. - životné zivotne@kosice-dh.sk
Odd.živ.pr.,výst. a podn. čin. - výstavba vystavba@kosice-dh.sk
Odd.živ.pr.,výst. a podn. čin. - podnikateľské podnikatelske@kosice-dh.sk
Oddelenie  sociálnych vecí, kultúry a športu socialne@kosice-dh.sk
Finančné oddelenie financne@kosice-dh.sk
Styk s verejnosťou lacko@kosice-dh.sk
Informatika informatika@kosice-dh.sk
CO co@kosice-dh.sk

Telefónny zoznam:

Meno a Priezvisko Telefónne číslo
Sekretariát Katarína Amoros 055 300 90 01
Fax 055 300 90 28
Podateľňa Jana Harangová 055 300 90 02
Vodič Valéria Horváthová 055 300 90 13
Styk s verejnosťou Mgr. Branislav Lacko 055 300 90 26
Prednosta miestneho úradu PhDr. Peter Derevjaník, PhD. 055 300 90 04
Kontrolór mestskej časti Ing. Mgr. Martin Farkašovský 055 300 90 05
Oddelenie org. -právne Mgr. Jaroslav Suleň 055 300 90 21
Zdenka Mrukviová 055 300 90 22
Evidencia Pobytu Mgr. Iveta Karabášová 055 300 90 24
Mzdová účtareň Ing. Lucia Takáčová 055 300 90 23
Správca siete Bc. Vasil Hlinka 055 300 90 25
Matričný úrad Mgr. Viera Szepesiová 055 300 90 15
Bc. Katarína Dziaková 055 300 90 14
Odd.ŽPVaPČ Ing. Marek Kandráč 055 300 90 08
MVDr. Mária Tomeková 055 300 90 07
Senčák Ľubomír 055 300 90 08
Mária Jokeľová 055 300 90 09
PhDr. Erik Stiborek 055 300 90 06
Odd.soc.vecí, kult. a športu Mgr. Alena Hermanová 055 300 90 11
Mgr. Lenka Tresová 055 300 90 12
Opatrovateľská služba 0911 568 094
Jegorovovo nám. 5 Spol. centrum - Kultúrne stredisko 0911 568 093
Jegorovovo nám. 5 Denné centrum 0911 568 091
Finančné oddelenie Ing. Marek Antoš 055 300 90 16
Mgr. Monika Sciranková 055 300 90 17
Dana Šumichrastová 055 300 90 18
Pokladňa Antónia Bakšiová 055 300 90 19
Hospodárka Silvia Georgieva 055 300 90 20


Dôležité telefónne čísla

Zoznam dôležitých telefónnych čísel pre volanie v núdzi, ohrození, pre nahlásenie porúch elektriny, plynu, vody, verejného osvetlenia, dopravných komunikácií, odvozu komunálneho odpadu.

V núdzi

Centrálny dispečing: 112
Polícia: 158
Zdravotníctvo: 155
Hasiči: 150
Mestská polícia: 159
Mestská polícia Košice – stanica Východ: 055 671 61 26

Poruchy

Elektrina: 055 622 77 77
Plyn: 055 622 19 15
Voda: 055 642 75 07

Hlásenie porúch na verejnom osvetlení

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (DPMK) bude zabezpečovať od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach až do skončenia verejnej súťaže na koncesiu  na poskytovanie služieb verejného osvetlenia. Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení je pre občanov možné 24 hodín denne na tel. č. +421 (0) 55 640 73 45.

Odvoz komunálneho odpadu - Kosit, a.s.: 055 7 27 07 84
Čistota komunikácií - Kosit, a.s.: 055 727 07 63
Údržba komunikácií - Kosit, a.s.: 055 678 38 30
Správa mestských komunikácií: 055 16 126

Počas zimnej údržby je potrebné volať v prípade zimnej kalamity na nižšie uvedené čísla:      

Magistrát mesta Košice

odd. SKK /správa komunikácií Košice/: 055 641 91 77
SKK - dispečer: 055 16126, Mobil: 0903 602 383

KOSIT, a.s.: 055 727 07 81