Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sekretariát

Zostavuje starostovi MČ a prednostovi MÚ MČ návrh pracovného programu, vedie centrálnu evidenciu pošty, pripravuje zasadnutia Rady a MiZ MČ Košice - DH, vedie základné údaje o poslancoch MiZ, zabezpečuje správu registratúry, po stránke administratívnej sa podieľa na príprave a zabezpečovaní verejných zhromaždení občanov, hlasovania obyvateľov MČ, volieb a referend, zabezpečuje poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Súčasťou sekretariátu starostu je "Podateľňa":

Stránkové hodiny:

Pondelok:

08:00-12:00, 13:00-14:30

Utorok:

08:00-12:00, 13:00-14:30

Streda:

08:00-12:00, 13:00-16:30

Štvrtok:

Piatok:

08:00-12:00, 13:00-14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00-13:00

Kontakt:

sekretariat@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 01