Poslanci

Volebný obvod č. 1

ULICE: Kalinovská, Kurská, Tokajícka, Lidické námestie.

Roland GEORGIEV Eduard VALKOVSKÝ

Volebný obvod č. 2

ULICE: Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Postupimská (33-37), Slivník, Vo výmoli, Prešovská cesta.

Ing. Matúš NOVÁK, PhD. MUDr. Ján SEKÁČ, MBA Ing. Marián SIDOR

Volebný obvod č. 3

ULICE: Postupimská (1 – 31), Maurerova, Povstania českého ľudu, Dvorkinova, Clementisova, Orechová, Drieňová, Na hore, Vyšná úvrať, Sečovská cesta.

JUDr. Zuzana ANTOŠOVÁ, PhD. Mgr. Jana RUBICKÁ PhDr. František VAĽKO

Volebný obvod č. 4

ULICE: Buzulucká, Charkovská, Zupkova, Ovručská, Lupkovská, Krosnianska (1 – 13).

Ing. Roman KRIŽALKOVIČ Ing. Vladislav STANKO, DPA, MBA, LL.M.

Volebný obvod č. 5

ULICE: Krosnianska (15 – 95), Exnárova, Fábryho, Adlerova, Sv. rodiny.

Jaroslav DVORSKÝ Mgr. Ľubor KALAFUS Mgr. Marek ŠTEFANISKO

Poslanecké kluby

Pre Furču Furčania Nezaradení poslanci

Účasť a odmeňovanie poslancov

Účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva Účasť na zasadnutiach komisií miestneho zastupiteľstva Účasť na zasadnutiach miestnej rady Zásady odmeňovania poslancov Odmeny poslancov 2022-2026 Odmeny poslancov 2018-2022 Etický kódex volených predstaviteľov MČ Košice-Dargovských hrdinov

Poslanecké dni

Poslanecké dni pre obyvateľov