Poslanci

Volebný obvod č. 1

ulice: Kalinovská, Kurská, Tokajícka, Lidické námestie

Roland Georgiev Eduard Valkovský

Volebný obvod č. 2

ulice: Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Postupimská 33, 35, 37, Slivník

MUDr. Ján Sekáč Ing. Matúš Novák, PhD. Mgr. Marián Krasnovský

Volebný obvod č. 3

ulice: Postupimská 1 – 7, 9, 11 – 29 nepárne čísla, 31, Maurerova, Povstania českého ľudu, Dvorkinova, Clementisova, Orechová, Drieňová, Na hore, Vyšná úvrať, Sečovská cesta nepárne čísla

Mgr. Jana Rubická RNDr. Miriam Melišová - Čugová PhDr. Dominik Babušík

Volebný obvod č. 4

ulice: Buzulucká, Charkovská, Zupkova, Ovručská, Krosnianska 1 – 13 nepárne čísla, Lupkovská

Ing. Roman Križalkovič Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M

Volebný obvod č. 5

ulice: Krosnianska (mimo 1 – 13 nepárne čísla), Exnárova, Fábryho, Adlerova, Sv. Rodiny

Ing. Dušana Sobodová Mgr. Ľubor Kalafus Jaroslav Dvorský

Poslanecké dni – druhý polrok 2022

Poslanecké dni pre občanov Zásady odmeňovania poslancov Odmeny poslancov Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov