Základné informácie NO Furča


Názov organizácie: FURČA n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 55958532
Sídlo: Povstania českého ľudu 941/1. 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
Webové sídlo: https://www.kosice-dh.sk/neziskovka
Registračné číslo: OVVS/12/2023
Registrový úrad: Okresný úrad Košice
Dátum vzniku: 21.12.2023

Zakladatelia:

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov,

Povstania českého ľudu 941/1,

04022 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov,

IČO: 00690988Štatutárny orgán – Riaditeľ
PhDr. Peter Derevjaník, PhD. Od: 21.12.2023
Spôsob konania
Riaditeľ koná samostatne Od: 21.12.2023

Druh všeobecne prospešných služieb Od: 21.12.2023
  • Ochrana ľudských práv a základných slobôd
  • Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
  • Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
  • Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
  • Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
  • Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
  • Tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia obyvateľstva

Číslo účtu nezisková organizácia Furča:

SK3709000000005202155994


Email:

neziskovka@kosice-dh.sk