Program starostu

20. marca  26. marca

Pondelok
09.00   Porada vedenia/operatívne úlohy
13.00   Rada starostov (zasadnutie)

Utorok
09.00   Pracovné stretnutie k rozšíreniu možností stravovania dôchodcov   
13.00   Služobná cesta do Bratislavy

Streda
09.00   Služobná cesta v Bratislave (ŠFRB, SPP) a návrat do Košíc

Štvrtok
08.30   Civilná ochrana mesta Košice (Kulturpark)
13.00   Sobáš
13.30   Sobáš

Piatok
09.00   Porada vedenia
10.00   Vybavovanie bežnej agendy
13.00   Kontrola realizácie zadaných úloh a projektov

Sumár aktivít starostu Dominika Babušík môžete sledovať aj tu:
https://www.facebook.com/dominik.babusik.kosice