Program starostu

25. september – 29. september


Pondelok
09.00   Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (Komenského)
11.00   Porada vedenia
13.30   Slávnostne podujatie s jubilantmi (Denné centrum, Jegorovovo nám.)

Utorok
08.30   Kontrola v teréne
11.00   Vybavovanie bežnej agendy

Streda
09.00   Vybavovanie bežnej agendy
13.00   Operatívne úlohy

Štvrtok
09.00   Operatívne úlohy
10.00   Kontrola realizácie zadaných úloh
11.30   Vybavovanie bežnej agendy

Piatok
09.00   Dobšinského Košice (ZŠ Postupimská 37)
13.30   Sobáš

Sumár aktivít starostu Dominika Babušíka môžete sledovať aj tu:
Facebook: https://www.facebook.com/dominik.babusik.kosice
Instagram: https://www.instagram.com/dominik.babusik/