Program starostu

4. marec – 8. marec


Pondelok
09.00   Vybavovanie bežnej agendy
11.00   Kontrola v teréne

Utorok
09.00   Rada starostov (Magistrát mesta Košice)
14.00   Zasadnutie komisie pre školy, vzdelávanie a mládež (Magistrát mesta Košice)

Streda
10.00   Vybavovanie bežnej agendy
14.00   Zasadnutie komisie deľby pôsobnosti medzi mestom a mestskými časťami (Magistrát mesta Košice)
15.00   Zasadnutie komisie športu a aktívneho oddychu (Magistrát mesta Košice)
15.30   Rada mestskej časti

Štvrtok
09.00   Operatívne úlohy
10.30   Vybavovanie bežnej agendy

Piatok
09.00   Kontrola realizácie zadaných úloh a projektov

Sumár aktivít starostu Dominika Babušíka môžete sledovať aj tu:
Facebook: https://www.facebook.com/dominik.babusik.kosice
Instagram: https://www.instagram.com/dominik.babusik/