Program starostu

22. júl – 26. júl


Pondelok
09.00   Pracovné stretnutie s obyvateľom

Utorok
09.00   Pracovné stretnutie k správe majetku na území mestskej časti (Magistrát mesta Košice)
11.00   Pracovné stretnutie so zástupcami ZŠ Fábryho 44 ohľadom projektu participatívneho rozpočtovania
13.30   Kontrola v teréne

Streda
09.00   Pracovné stretnutie ohľadom opráv komunikácií v mestskej časti
13.30   Kontrola v teréne

Štvrtok
10.30   Kontrola realizácie zadaných úloh

Piatok
09.00   Vybavovanie bežnej agendy
10.00   Kontrola v teréneSumár aktivít starostu Dominika Babušíka môžete sledovať aj tu:
Facebook: https://www.facebook.com/dominik.babusik.kosice
Instagram: https://www.instagram.com/dominik.babusik/