Denné centrum

Denné centrum  mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, Jegorovovo námestie č. 5, Košice

Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu: Mgr. Gabriela Platková

Email: platkova@kosice-dh.sk

Telefón: +421 55 300 90 11, +421 911 568 094

Referent pre DC: Mgr. Iveta Bálint 

Email: denne.centrum@kosice-dh.sk

Mobil: +421 911 568 091

Klubové dni:

Pondelok: 13.00 - 17.00 h.
Streda: 13.00 - 17.00 h.
Štvrtok: 13.00 - 15.30 h.

V Dennom centre mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, Jegorovovo nám. č. 5 v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Záujmová činnosť sa realizuje podľa požiadaviek členov v oblasti kultúry, športu, v oblasti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity.

Samospráva na roky 2023-2024:

Predseda: Helena Kiráľová
Podpredseda a pokladník:   Jolana Tormová
Športový referent: Milan Just
Programový referent: Marta Kumičáková
Hospodárka: Magdaléna Benediková

Revízna komisia:

Predseda:   Mária Antalová
Členovia: Anna Šafárová
Helena Koňová

Denné centrum sa riadi v zmysle štatútu denného centra pri mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a prevádzkového poriadku denného centra pri mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

    Denné centrum - činnosť 2023 Denné centrum - činnosť 2022 Denné centrum - činnosť 2020 Denné centrum - činnosť 2019 Denné centrum - činnosť 2018 Denné centrum - činnosť 2017