Informácia k vybaveniu prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa

 27.06.2022

Ministerstvo vnútra a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejnili pre matričné úrady nové informácie týkajúce sa vybavenia prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa to slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo k ešte nenarodenému dieťaťu).

Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.


1 2 >