Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice

 06.11.2019

Zmena klímy sa dotýka každého z nás. Všetci máme zodpovednosť v rámci svojich možností prispieť k riešeniu klimatickej krízy. Mesto Košice s odborným líderstvom Karpatského rozvojového inštitútu začalo systematicky riešiť tému zmeny klímy. Vždy ju spoznáte pod značkou Košice ±40 °C. Projekt Košice ±40 °C ponúka možnosť každému – verejnosti, odborníkom, verejným inštitúciám aj súkromným spoločnostiam. Prvou aktivitou pre zvýšenie klimatickej bezpečnosti Košičanov je unikátny projekt „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice”, ktorý pre Košice pripravil a vedie Karpatský rozvojový inštitút v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

Milí Košičania, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do dotazníkového prieskumu. Výsledky dotazníka budú využité na lepšie zacielenie plánovaných aktivít mesta Košice s aktívnou účasťou širokej verejnosti. Dôležitý je pre nás názor a postoj každého obyvateľa. Za Vašu ochotu a čas Vám vopred ďakujeme! Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút. Dotazník obsahuje 20 tématických a 12 identifikačných otázok. Takmer všetky otázky majú povinný charakter a odpovede je možné zadávať len v uvedenom poradí. Tento dotazníkový prieskum je zameraný na obyvateľov mesta Košice, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v tomto meste.

Dotazník: https://www.survio.com/survey/d/Q9O6L4W6Z9L5M3W1A

Informácie o projekte: http://kosiceplusminus40.sk

Medzi hlavné priame ohrozenia mesta Košice a jeho spádovej oblasti v dôsledku zmeny klímy možno podľa klimatológov v súčasnosti (a so zvýšenou častosťou a intenzitou aj v budúcnosti) očakávať najmä:

  • zvýšený počet letných a tropických dní i tropických nocí v tzv. vlnách horúčav, pričom v najbližších dekádach sa očakáva ročne až 45 tropických dní s teplotou nad 30 °C v meste, ktoré v Košiciach navyše budú zosilňované vplyvom umelých povrchov a mestskej zástavby, tzv. mestským ostrovom tepla,
  • prívalové povodne či už na vodnom toku alebo mimo neho,
  • dlhšie obdobie sucha,
  • krátkodobé striedanie mrazivých a teplých období,
  • nárast priemernej teploty, ktorý (mimo iného) spôsobuje migráciu nových rastlinných a živočíšnych druhov, výskyt nových, resp. zhoršenie určitých chorôb či premnoženie škodcov.