Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Terénna opatrovateľská služba

 24.11.2020

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídliska v zmysle zákona o sociálnych službách viacero foriem sociálnych služieb, ktoré zastrešuje sociálny úsek oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu miestneho úradu našej mestskej časti.

Ak má obyvateľ s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré mu na základe jeho žiadosti vydalo mesto Košice, môže sa obrátiť na našu mestskú časť so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – konkrétne terénnej opatrovateľskej služby.

Sociálna služba počas dňa sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Sociálnu službu na našom sídlisku zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky vždy počas pracovných dní v rozsahu najviac osem hodín denne v čase od 7.30 do 15.30 h.

Žiadosť sa podáva na Miestnom úrade mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na Dvorkinovej 7 na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v budove „A“ na prízemí. Telefonický kontakt: 055 300 90 12, 0911 568 094.