Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Stanovisko mestskej časti k výskytu diviakov na sídlisku

 11.11.2019

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, povolil okrem tohto roku (18. 5. 2019 do 30. 6. 2019) mimoriadny lov diviačej zveri aj v dvoch predchádzajúcich obdobiach (od 22. 6. 2018 do 31. 12. 2018 a od 29. 7. 2016 do 31. 12. 2016). V tejto súvislosti sme vždy upovedomili Mestské lesy i Poľovnícke združenie Lovena a na pravidelnej báze komunikujeme aj s Okresným úradom Košice, ako príslušným orgánom štátnej správy pre účely vydania rozhodnutia o povolení mimoriadneho lovu diviačej zveri pre príslušné poľovnícke združenie. Mestská časť tento týždeň v pondelok 11. novembra opätovne požiadala Okresný úrad Košice o vydanie príslušného rozhodnutia pre Poľovnícke združenie Lovena.

Furčiansky lesopark je súčasťou poľovného revíru, kde výkon práva poľovníctva realizuje Poľovnícke združenie Lovena. Faktom však zostáva, že les je prirodzeným prostredím pre výskyt diviakov, nedá sa preto vylúčiť, že sa niekedy z tejto zóny diviak zatúla až na okraj sídliska, ktoré priamo hraničí s poľovnou plochou. Poľovnícke združenie Lovena nás ubezpečilo, že monitoruje pohyb divej zveri.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov na základe podnetov a informácií od občanov v súvislosti s výskytom diviačej zveri v obytnej časti požiadala ešte 26. apríla 2019 Poľovnícke združenie Lovena o súčinnosť pri vytláčaní diviačej zveri späť na poľovné plochy. Zároveň sme požiadali Okresný úrad Košice, ako už bolo vyššie spomenuté, pozemkový a lesný odbor, o vydanie rozhodnutia pre príslušné poľovnícke združenie. Postupnosť krokov vychádza zo skúseností s diviačou zverou v predchádzajúcich rokoch, keď sa poľovníckemu združeniu Lovena podarilo eliminovať diviačiu zver v lese nad Prešovskou cestou.

Členovia Poľovníckeho združenia Lovena sa v letných mesiacoch  rozhodli upustiť od hromadného vyháňania diviačej zveri z dôvodu nemožnosti streľby v husto osídlenej lokalite a zamerali sa na  individuálny pohyb v lesných porastoch v sprievode psov v problematických častiach ulíc Jaltská, Bašťovanského, Benadova, Lidické námestie, Kurská i v lese nad Prešovskou cestou v snahe čo najskôr vyriešiť tento problém.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov ubezpečuje občanov, že týmto postupom sa reálne riziko v žiadnom prípade nezvyšuje, práve naopak. Všetky kroky a rozhodnutia, ktoré boli v doterajšej dobe realizované, smerujú k čo najvyššiemu stupňu bezpečnosti obyvateľov. Pohyb diviakov sa okrem iného snažíme eliminovať aj v spolupráci so Správou mestskej zelene vďaka prerezávke náletových drevín a porastov v problematických lokalitách.