Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v máji

 17.05.2021

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 20. 5. 2021 (štvrtok) do 27. 5. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Bielocerkevská 2-4 stanovište kontajnerov
2. Bielocerkevská 11
3. Bielocerkevská 27
4. Dvorkinova 1-3 stanovište kontajnerov pri miestnom úrade
5. Dvorkinova 6 zo zadnej strany bloku
6. Dvorkinova 20 zo zadnej strany bloku
7. Clementisova 3 zo zadnej strany bloku
8. Clementisova 8-9 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta