Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 15. do 22. júla

 08.07.2021


Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 15. 7. 2021 (štvrtok) do 22. 7. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:


Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Buzulucká 8-10
2. Buzulucká 9 stanovište kontajnerov
3. Buzulucká 17 stanovište kontajnerov
4. Buzulucká 20 stanovište kontajnerov
5. Charkovská 8-10
6. Charkovská 22
7. Krosnianska 11-13 priestor medzi blokami
8. Krosnianska 23 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta