Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

 03.11.2020

O z n a m

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 5. 11. 2020 (štvrtok)  do 9. 11. 2020 (pondelok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do pondelka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej  lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Adlerova 8
2. Adlerova 23 prerušený chodník pre separovaných kontajneroch
3. Slivník 11 vedľa rodinného domu
4. Slivník 39
5. Orechová 13-17 v zákrute
6. Drieňová stredná časť ulice
7. Prešovská 43 - 46
8. Vo výmoli stredná časť ulice

Mgr.  Jozef  Andrejčák, v. r.

starosta


Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 9. 11 2020 (pondelok) do 12. 11. 2020 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od pondelka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej  lokality.

Vyzývame  Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Dvorkinova 10 - 12 zo zadnej strany bloku
2. Maurerova 2 - 3
3. Maurerova 10 zo zadnej strany bloku
4. Maurerova 17
5. PČĽ 5 - 9 stanovište kontajnerov
6. PČĽ 6 zo zadnej strany bloku
7. PČĽ 16 - 18 zo zadnej strany bloku
8. PČĽ 28 - 30 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta