Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

 06.10.2020

O z n a m

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 8. 10. 2020 (štvrtok)  do 12. 10. 2020 (pondelok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do pondelka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej  lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Fábryho 2 parkovisko
2. Fábryho 9
3. Fábryho 10
4. Fábryho 13 - 15
5. Fábryho 20
6. Fábryho 36
7. Adlerova 3 - 5
8. Adlerova 13- 15

Mgr.  Jozef  Andrejčák, v. r.

starosta


Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 12. 10 2020 (pondelok) do 15. 10. 2020 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od pondelka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej  lokality.

Vyzývame  Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Bielocerkevská 2 - 4 stanovište kontajnerov
2. Bielocerkevská 11
3. Bielocerkevská 27
4. Clementisova 3 zo zadnej strany bloku
5. Clementisova 8 - 9 zo zadnej strany bloku
6. Dvorkinova 1 - 3 stanovište kontajnerov pri MÚ
7. Dvorkinova 6 zo zadnej strany bloku
8. Dvorkinova 20 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta