Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Opatrenia spoločnosti KOSIT v súvislosti s koronavírusom

 16.03.2020

V nadväznosti na už avizovaný možný dopad epidémie koronavírusu na služby poskytované spoločnosťou KOSIT pre Mesto Košice, je spoločnosť KOSIT, a. s., nútená v rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu a zníženia rizika nakazenia svojich zamestnancov, pristúpiť k obmedzeniu až zrušeniu služieb nakladania s odpadmi, pri ktorých dochádza k priamemu kontaktu zamestnancov s odpadom.  

Ako informovala Anna Laurincová, riaditeľka pre administratívu a ľudské zdroje spoločnosti KOSIT, vzhľadom na uvedené s účinnosťou od 17. marca nebude KOSIT zabezpečovať zber a zvoz objemného odpadu (veľkokapacitných kontajnerov). Uvedené sa týka celoročného upratovania a taktiež zberu z rekreačných a chatových oblastí alebo záhradkárskych lokalít. Z uvedeného dôvodu dôjde k stiahnutiu všetkých kontajnerov určených na objemný zber.

K ďalším opatreniam pristúpi KOSIT vždy po vyhodnotení situácie, o čom spoločnosť bude verejnosť bezodkladne informovať.