Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Od 15. februára prebieha sčítanie obyvateľov

 02.02.2021

Po desiatich rokoch prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné  v tom, že je výlučne elektronické a prvé integrované. Prebieha od 15. februára do 31. marca 2021. Elektronické a integrované sčítanie prináša mnohé výhody, akými napríklad sú: presnejšie a kvalitnejšie údaje, šetrenie životného prostredia, bezpečnosť či rýchlosť sčítania. Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára.

Zúčastniť sa na sčítaní je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, teda údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľa. Vyplnenie elektronického formulára nezaberie viac ako 10 minút. Obyvatelia sa budú sčítavať z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na svojom zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude od 15. februára k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/209 24 919. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami (napr. z dôvodu imobility), budú môcť využiť aj službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada. Obyvatelia v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti) budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení. Asistované sčítanie sa posúva predbežne na termín od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021.

Kontaktné miesta v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov budú: budova miestneho úradu (Dvorkinova 7) a Denné centrum (Jegorovovo námestie 5). Predpokladá sa, že od 1. apríla do 31. októbra 2021 budú k dispozícii obyvateľom v pondelok až piatok od 15. do 16. hodiny. Na území mestskej časti budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada, napríklad z dôvodu imobility.

Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov. Počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.

Ako môže Slovensko využiť údaje zo sčítania?

  • na plánovanie novej infraštruktúry (posilnenie dopravnej siete, budovanie ciest a záchytných parkovísk, rozmiestnenie a budovanie zariadení poskytujúcich služby, zistenie potreby výstavby školských zariadení, zariadení sociálnych služieb, zdravotníckych zariadení, budovanie oddychových zón, parkov, detských ihrísk),
  • pri analýzach populačných štruktúr, reprodukčného správania, vzdelanostnej štruktúry, domácností,
  • sú podkladom pri prognózovaní jednotlivých oblastí spoločenského života.

Podrobné informácie, ktoré súvisia so sčítaním obyvateľov, získajú obyvatelia na webovej stránke: www.scitanie.sk. Ďalšie zdroje informácií: