Obrad uvítania dieťaťa do života sa uskutoční 7. septembra

 03.08.2022

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov obnovuje obrad uvítania novorodencov do života.

Deti narodené počnúc 1. januárom 2022, ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, prijmeme za nových obyvateľov na slávnostnom podujatí.

Starosta Jozef Andrejčák na ňom odovzdá rodičom pamätný list a darčekový balíček,  dieťatko bude zapísané aj do kroniky mestskej časti.

Uvítanie novorodencov do života sa uskutoční v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov v stredu 7. septembra o 15.30 h.

Súčasťou slávnostného obradu bude aj kultúrny program, o ktorý sa postarajú študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča z Exnárovej 8.

Váš záujem o účasť na podujatí môžete do konca augusta nahlásiť e-mailom na adresu „sekretariat@kosice-dh.sk“ prostredníctvom vyplneného formulára, ktorý je súčasťou tohto článku, zároveň aj vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov.