Na našom sídlisku máme opäť kontajnery na zber šatstva

 15.02.2024

Furčania, v našej mestskej časti máte opäť k dispozícii kontajnery na zber šatstva. Jedná sa o dva kontajnery, budú k dispozícii celoročne a nachádzajú sa na týchto miestach:

  • areál Denného centra a Výmenníka na Jegorovovom námestí,
  • areál Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Dvorkinovej ulici (bývalé sídlo miestneho úradu).

Areály sú prístupné pre verejnosť počas pracovných dní, v priebehu nočných hodín a víkendov budú areály uzamknuté, aby nedochádzalo k neoprávnenému vyberaniu.

Do kontajnerov je možné vhadzovať šatstvo a textil, možné na opätovné použitie, ktoré poputuje pre rodiny v núdzi. Preto vás prosíme, aby ste do kontajnerov nevhadzovali zničené, roztrhané a inak znečistené veci.

Umiestnenie a prevádzkovanie kontajnerov je realizované v spolupráci so spoločnosťou KOSIT, mestom Košice a združením Úsmev ako dar.