Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov sa zapojila do viacerých aktivít počas osláv Dňa mesta Košice

 12.05.2023

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov participovala na viacerých aktivitách počas 24 podujatí pri príležitosti tohtoročných osláv Dňa mesta Košice. Tie sa viažu na významnú historickú udalosť z roku 1369, keď uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký udelil Košiciam ako prvému mestu v Európe erbovú listinu.

Od roku 1995 sa na pripomenutie tohto dôležitého medzníka konajú oslavy Dňa mesta Košice, ktoré sa vďaka obrovskému záujmu verejnosti rozšírili z pôvodného jedného na tohtoročných desať dní.

V piatok 5. mája sa na svetelnej párty na Hlavnej ulici spolu so starostom Furče Dominikom Babušíkom zúčastnili seniori z Denného centra mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Stavanie májov na Hlavnej ulici svojimi vystúpeniami spestrili spevácke folklórne súbory Lingov (patrí pod Denné centrum našej mestskej časti) a Furčaňe (založený Denným stacionárom Sv. Helena).

Na mimoriadne atraktívnom podujatí Košické Benátky sa predstavila aj posádka Furče. Plavidlo ozdobili žiaci Základnej školy Ľudovíta Fullu z Maurerovej 21, účasť na tomto podujatí zastrešili členovia mládežníckeho parlamentu našej mestskej časti.

Oslavy Dňa mesta Košice vyvrcholili v nedeľu 7. mája počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici odovzdávaním ocenení Ceny mesta pre osobnosti a kolektívy za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy. Ešte predtým sa uskutočnil na Hlavnej ulici slávnostný sprievod starostov v historických talároch, prirodzene, aj za účasti Dominika Babušíka, starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.