Investičné aktivity na Furči v druhom polroku 2021

 08.12.2021

Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sa podarilo v druhom polroku 2021 zrealizovať viaceré investičné aktivity a projekty.

DETSKÉ IHRISKÁ. V poslednej dekáde kalendárneho roka 2021 došlo k rekonštrukcii a modernizácii štyroch detských ihrísk. Konkrétne išlo o ihriská na Postupimskej, Kurskej, Buzuluckej a Ovručskej ulici. Udialo sa tak na základe zmluvy o finančnej spoluúčasti podpísanej so Správou mestskej zelene v Košiciach. Väčšia časť finančných prostriedkov na modernizáciu detských ihrísk na Furči bola hradená z rozpočtu našej mestskej časti, práce realizovala Správa mestskej zelene, ktorej ďakujeme za spoluprácu.

HOKEJBALOVÉ IHRISKO. Staré a takmer nefunkčné ihrisko na Jegorovovom námestí sa počas novembra zmenilo na nepoznanie a na jeho mieste vzniklo nové hokejbalové ihrisko s mantinelmi, bránkami a ochrannými sieťami. Vynovené je aj detské športovisko na Bielocerkevskej ulici.

CHODNÍKY A SCHODISKÁ. V jeseni 2021 boli opravené a rekonštruované viaceré chodníky. Časť finančných prostriedkov išla z rozpočtu mestskej časti, ďalšiu časť uhradilo mesto Košice. Z chodníkov spomeňme tieto: Exnárova pri konzervatóriu, Kalinovská, Benadova, Bielocerkevská, Maršala Koneva. Schodiská: Poliklinika Východ, OC Latorica, Benadova, Kalinovská, Buzulucká, Postupimská.

SVETELNÉ BODY. Nové svetelné body vznikli na parkovisku na Adlerovej 2, na Ulici sv. Rodiny nad Poštou 22, na prepojovacom chodníku medzi Postupimskou a Povstaním českého ľudu, pred OC Laborec pri vchode do miestneho úradu.

PRIESTOR PRI CHRÁME SA ZMENÍ NA PARK. V novembri sa začali v lokalite pred gréckokatolíckym kostolom stavebné práce súvisiace s revitalizáciou tejto oblasti. Celková investícia do celého projektu by mala predstavovať zhruba 150-tisíc eur. Hlavná etapa sa bude realizovať v roku 2022. Odstránili sa staré betónové plochy a panely, ktoré sa v tejto lokalite nachádzali ešte z čias výstavby sídliska. Vo viacerých etapách sa bude rozširovať už existujúci park, vo finálnej fáze pribudnú chodníky, lavičky, osvetlenie, výsadba, vznikne priestor pre komunitnú kaviareň. Na úpravu územia v roku 2021 využije mestská časť účelovú dotáciu z mesta Košice. Vzhľadom na to, že naša samospráva má dlh voči štátnemu rozpočtu, nie je možné uchádzať sa o externé zdroje. Preto bude revitalizácia financovaná z rozpočtu mestskej časti.