Informácie k zimnej údržbe miestnych komunikácií

 06.12.2021

V Košiciach sa v druhej polovici novembra spustila zimná údržba a potrvá do 31. marca 2022. V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje výkon zimnej údržby na komunikáciách mesto Košice prostredníctvom spoločnosti KOSIT.

Zimná údržba sa zabezpečuje na základe operačného plánu schváleného mestom Košice. Na jej samotný výkon je zriadený dispečing. Zimná údržba sa riadi spracovaným harmonogramom podľa stupňa dôležitosti komunikácií s prihliadnutím na potreby dopravy, na zásobovanie obyvateľstva a zabezpečenie zdravotnej i požiarnej služby.

Operačný plán zimnej údržby ciest a komunikácií v meste Košice na zimnú sezónu 2021/2022 je zverejnený v elektronickej podobe na stránkach www.kosice.skwww.kosit.sk.

Všetky cesty a chodníky, o ktoré sa počas zimy bude starať spoločnosť KOSIT sú vyznačené v mape obslužnosti prístupnej na: https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/mapa-obsluznosti-ciest-v-sprave-kosit-s/.

Po veľmi dobrých skúsenostiach zo zimnej sezóny 2020/21 sa mesto rozhodlo pokračovať v projekte „Adoptuj si chodník a zarábaj“. Zodpovednosť za prípadný úraz na takomto chodníku má podľa cestného zákona mesto Košice ako správca komunikácií, nie ľudia, s ktorými je podpísaná zmluva na čistenie.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

DISPEČING REFERÁTU DOPRAVY MAGISTRÁTU MESTA KOŠICE 055/16 126, 055/641 97 36, 0903 602 383  (nonstop)
KOSIT 055/727 07 81, 0907 548 620
MIESTNY ÚRAD MČ KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 055/300 90 08, 055/300 90 09