Graffiti maľba skrášľuje trafostanicu na Fábryho ulici

 07.07.2021

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v rámci skrášľovania medziblokových priestorov podporila vznik viacerých graffiti malieb na rôznych oporných múroch, výmenníkoch, trafostaniciach a iných verejných priestranstvách. Tieto maľby realizovali umelci žijúci v našej mestskej časti, ktorí sa takýmto umením zaoberajú, a vyvolali skvelý ohlas u obyvateľov. V máji tohto roka vzniklo na stene trafostanice na Fábryho ulici v blízkosti základnej školy graffiti s ekologickým motívom podľa námetu a s podporou spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD). Dielo realizoval umelec OAR, ktorý ešte v poslednej dekáde uplynulého roka pripravil aj graffiti na trafostanici na Jaltskej ulici. Graffiti steny vznikli vďaka finančnej podpore spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD) a boli súčasťou projektu „Skrášlime si okolie“ na zatraktívnenie prvkov elektroenergetickej infraštruktúry. Takto pretvorené trafostanice skrášľujú okolie v mestskej časti a zároveň slúžia aj ako edukačné maľby v oblasti energetiky.