Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zrušenie správneho poplatku

 14.06.2019

Zrušenie správneho poplatku
Oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 15.03.2018 je zrušený správny poplatok v položke 17 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti vo výške 10 eur.

Uvedené je zverejnené v zbierke zákonov v zákone NR SR č. 52/2018 Z. z. v čl. III bod 1: