Zmena organizácie dopravy na Exnárovej ulici

 17.06.2024

Na základe požiadavky záchranných a bezpečnostných zložiek za účelom zabezpečenia prístupu v prípade potreby, od spoločnosti Kosit a.s., ktorá zabezpečuje odvoz odpadu a v neposlednom rade aj od samotných obyvateľov sa dnešným dňom mení organizácia dopravy na ulici Exnárova. 

Zavedenie jednosmernej premávky na ulici Exnárova bolo zrealizované podľa spracovaného a odsúhlaseného návrhu organizácie dopravy. 

Veríme, že zavedením jednosmernej premávky sa zlepší dopravná situácia, zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky a sprehľadní sa situácia v uvedenej lokalite.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov žiada vodičov, aby sledovali a rešpektovali nové dopravné značenie a boli pri prejazde danou lokalitou obozretní a disciplinovaní.

Ďakujeme za porozumenie.