Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zber vianočných stromčekov

 09.01.2020

Vo štvrtok 8. januára 2020 sa začal zber vianočných stromčekov. Túto aktivitu zabezpečuje Mesto Košice. V súlade s § 6 odstavec 10 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, môžu občania uložiť na miesta určené mestskými časťami odpad zo zelene – vianočné stromčeky.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov určuje miesto na vykladanie vianočných stromčekov pri najbližšom stanovišti zberných nádob na komunálny odpad, ktoré sú v sídliskovej časti Furče. Mesto Košice zabezpečí zber vianočných stromčekov spoločnosťou KOSIT alebo Správou mestskej zelene za účelom ich zhodnotenia v mestskej kompostárni.