Zavádzame miestnu občiansku a preventívnu službu

 04.03.2024

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov sa zapojila do výzvy Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS), ktorá bola vyhlásená Úradom vlády SR.

Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a naša mestská časť bola úspešná pri získaní týchto externých finančných zdrojov na zavedenie tzv. rómskych hliadok.

Cieľom vytvorenia miestnej občianskej a preventívnej služby je prevencia a zlepšenie rizikového správania, ochrany verejného a súkromného majetku a zabezpečenia efektívneho dodržiavania pravidiel občianskeho spolunažívania na našom sídlisku.