Začala sa oprava vybraných schodov

 26.06.2024

Plánovaná oprava vybraných schodov začala v našej mestskej časti. Oprava bola schválená miestnym zastupiteľstvom a bola zaradená do rozpočtu mestskej časti. Oprava prvých schodov je realizovaná na ulici Krosnianska, postupne budú v zmysle harmonogramu opravené ďalšie schody na uliciach Exnárova, Postupimská a Fábryho.

V týchto lokalitách prosíme o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť  počas realizácie prác.