Výsledok hospodárenia našej mestskej časti v hodnotení INEKO

 17.01.2024

Nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotila finančné zdravie a hospodárenie jednotlivých miest a obcí, v ktorom sa naša mestská časť Košice-Dargovských hrdinov umiestnila na skvelom treťom mieste spomedzi všetkých košických mestských častí vrátane magistrátu mesta. Z veľkých košických mestských častí sa naša mestská časť umiestnila na prvej priečke.

Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti.

V celkovom poradí spomedzi všetkých 2 926 miest a obcí, ktorým bolo hodnotené finančné zdravie, skončila mestská časť Košice-Dargovských hrdinov na 378. mieste.

Zdroj: https://www.ineko.sk/clanky/financne-zdravie-miest-a-zup-sa-opaet-medzirocne-zhorsilo-a-kleslo-na-uroven-roku-2015-tlacova-sprava