Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 29.06.2022