Vo furčianskom lesoparku zažijete Hudbu v lese už 12. júna

 04.06.2024

Srdečne vás pozývame na čarovné podujatie HUDBA V LESE, ktoré sa uskutoční v stredu 12. júna od 16. do 18. hodiny vo furčianskom lesoparku.

Konzervatórium Jozefa Adamoviča (KONJA) už po piatykrát umožňuje zažiť toto jedinečné spojenie v rámci projektu „Hudba v lese“. V lesoparku pri konzervatóriu budú hrať, spievať a tancovať predovšetkým študenti KONJA - mnohí z nich patria k najlepším mladým umelcom na Slovensku.

V lesnom prostredí budete môcť počuť a vidieť cimbalistov, flautistov, akordeonistov, violončelistov, spevákov a speváčky, tanečnice, hercov, členov Speváckeho zboru a Ľudového orchestra KONJA. Novinkou piateho ročníka je spolupráca so Školou umeleckého priemyslu - v lesoparku budú aj mladí výtvarníci, taktiež sa môžete zapojiť do tvorivej dielne.

Organizátorom akcie je Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ktoré sídli v našej mestskej časti na Exnárovej ulici. Vstup do unikátneho prírodného koncertného prostredia bude umožnený ponad Konzervatórium Jozefa Adamoviča.

Partnerom podujatia je aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, záštitu nad akciou prevzal starosta Dominik Babušík.