Správa o výsledkoch kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce za rok 2023

 03.04.2024