Správa mestskej zelene začala tento týždeň s kosením

 24.04.2024

Tento týždeň sa v našej mestskej časti začala prvá kosba. Štandardná dĺžka kosenia trvá približne dva týždne, ktorá ale záleží od poveternostných podmienok. Kosba začína hlavným ťahom a následne sa presúva do vnútroblokov, do kosby sú zahrnuté aj detské ihriská.

Správa mestskej zelene zabezpečuje každoročne kosenie v siedmich veľkých mestských častiach nášho mesta (vrátane Furče) a určuje aj jeho časový harmonogram, ktorý pravidelne zverejňuje na svojej webovej stránke: https://smsz.sk/harmonogram-prac/.

Lokality zahrnuté do plánu kosenia, ako aj lúčne porasty nachádzajúce sa v našej mestskej časti nájdete tu: https://smsz.sk/wp-content/uploads/2022/04/Dargovskych-Hrdinov_LUCNY-2022-A3.pdf.