Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Septembrová kampaň „Do práce na bicykli“

 25.08.2020

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa do 7. septembra 2020 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Okamžite po potvrdení registrácie je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca september dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže.

Vlani sa do projektu zapojilo celkovo 12 687 registrovaných účastníkov, ktorí spolu prejazdili na bicykloch cestou do práce vyše milión kilometrov! Hlavnou motiváciou zapojenia sa do súťaže je predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie financie, mesto a životné prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií uvedených v štatúte súťaže, jej vyhlasovateľ – národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – v spolupráci s partnermi pripravili v blížiacom sa ročníku 2020 aj bonusy navyše.

Veríme, že cyklistom sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále používajú na presun po meste auto.

(Zdroj: www.dopracenabicykli.eu)