Rozvoj kybernetickej a informačnej bezpečnosti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov – verejné pripomienkovanie

 05.06.2024

Rozvoj kybernetickej a informačnej bezpečnosti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov – verejné pripomienkovanie

Budovanie a investovanie do kybernetickej bezpečnosti je kľúčové pre ochranu pred rastúcimi kybernetickými hrozbami a zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého digitálneho prostredia. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov (ďalej len „MČ KE-DH“), ako prevádzkovateľ základných služieb, má záujem realizovať projekt „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v MČ Košice-Dargovských hrdinov“, ktorý môže byť spolufinancovaný cez výzvu PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR- Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa vyhlásenú Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň kybernetickej a informačnej bezpečnosť miestneho úradu mestskej časti KE-DH v zmysle zákonov č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ďalších príslušných legislatívnych rámcov. Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti MČ KE-DH bude realizované prostredníctvom príslušných opatrení v oblastiach kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ktoré boli identifikované ako nedostatočne zabezpečené a pokryté.

Vaše pripomienky k projektu zasielajte v štruktúrovanej forme v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: sekretariat@kosice-dh.sk do 19. 06. 2024.

Pripomienkový formulár – verejné pripomienkovanie (xlsx, 12,6 kB)

Dokumenty – projektový zámer, prístup k projektu sú k dispozícii v Meta IS na nižšie uvedenom linku.

Meta IS – dokumenty k projektu Rozvoj kybernetickej a informačnej bezpečnosti MČ KE-DH