Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v septembri

 08.09.2022

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 15. septembra do štvrtka 22. septembra 2022 na týchto uliciach nášho sídliska:

1. Ovručská č. 19                                v zákrute                                

2. Krosnianska č. 49                           zo zadnej strany bloku                                    

3. Krosnianska č. 61                           zo zadnej strany bloku                                    

4. Krosnianska č. 75 – 77                                                       

5. Krosnianska č. 83 – 85                   výklenok         

6. Krosnianska č. 91                           stanovište kontajnerov                 

7. Exnárova č. 4 – 6                                                    

8. Exnárova č. 9 – 11                          vybetónovaná plocha                             

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch. 

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň. 

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.