Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v novembri

 06.11.2023

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 9. novembra do štvrtka 16. novembra 2023 na týchto uliciach nášho sídliska:

  1. Adlerova č. 8,
  2. Adlerova č. 23 (prerušený chodník pri separovaných kontajneroch),
  3. Slivník č. 11 (vedľa rodinného domu),
  4. Slivník č. 39,
  5. Orechová č. 13 – 17 (v zákrute),
  6. Drieňová (stredná časť ulice),
  7. Prešovská ulica č. 43 – 46,           
  8. Vo výmoli (stredná časť ulice).                      

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2023 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality. Lokalita rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je orientačná v závislosti od priestorových možností v čase ich uloženia.

Obsah kontajnerov je pravidelne kontrolovaný a v prípade naplnenia je kontajner vyprázdnený a znovu pristavený.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov), taktiež nie je určený pre obyvateľov okolitých obcí. V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Kontajner napĺňajte maximálne 30 centimetrov nad okraj. Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.