Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v novembri

 02.11.2022

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 10. novembra do štvrtka 17. novembra 2022 na týchto uliciach nášho sídliska:

1. Adlerova 8
2. Adlerova 23 pri separovaných kontajneroch
3. Slivník 11 vedľa rodinného domu
4. Slivník 39
5. Orechová 13 - 17 v zákrute
6. Drieňová stredná časť ulice
7. Prešovská cesta 43 - 46
8. Vo výmoli stredná časť ulice

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.