Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v auguste

 08.08.2022

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 18. augusta do štvrtka 25. augusta 2022 na týchto uliciach nášho sídliska:

  1. Krosnianska č. 35 (zo zadnej strany bloku),                      
  2. Zupkova č. 4,                                    
  3. Zupkova č. 9 (zo zadnej strany bloku),            
  4. Zupkova č. 10 (zo zadnej strany bloku),            
  5. Zupkova č. 21 (zo zadnej strany bloku),                
  6. Zupkova č. 33 (zo zadnej strany bloku),                          
  7. Ovručská č. 7 – 9  
  8. Ovručská č. 15 – 17

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.