Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 7. do 14. októbra

 27.09.2021

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov,   Povstania českého ľudu 1,  040 22  Košice

OZNAM

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 7. 10. 2021 (štvrtok) do 14. 10. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

                                                                          

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Fábryho 2 parkovisko
2. Fábryho 9
3. Fábryho 10
4. Fábryho 13-15
5. Fábryho 20
6. Fábryho 36
7. Adlerova 3-5
8. Adlerova 13-15

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta