Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 4. do 11. novembra

 28.10.2021

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1,  040 22  Košice

O Z N A M

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 4. 11. 2021 (štvrtok) do 11. 11. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné: 

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Adlerova 8
2. Adlerova 23 pri separovaných kontajneroch
3. Slivník 11 vedľa rodinného domu
4. Slivník 39
5. Orechová 13-17 v zákrute
6. Drieňová stredná časť ulice
7. Prešovská cesta 43-46
8. Vo výmoli stredná časť ulice

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta